Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup amunicji i granatów hukowo-błyskowych

sprawa nr 2/ZP/CBA/2016/TCz

Zakup amunicji i granatów hukowo-błyskowych

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 02.03.2016

1. Pełna treść zawiadomienia o wyborze ofert została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35330000-7

Metadane

Data publikacji 02.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry