Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Położenie instalacji pola drenażowego w OSK CBA w Lucieniu

sprawa nr 7/ZP/CBA/2016/TCz

Tytuł – Położenie instalacji pola drenażowego w OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o uniważnieniu postępowania, odrzuceniu oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-04-28

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45111000-8, 45330000-9

Metadane

Data publikacji 28.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry