Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zapewnienie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby spotkania ewaluacyjnego fazy pilotażowej organizowanego w dniach 18-20.05.2016 r. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w ramach projektu „SIENA ..."

Sprawa nr 5/ZP/CBA/2016/JC

Tytuł – zapewnienie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby spotkania ewaluacyjnego fazy pilotażowej organizowanego w dniach 18-20.05.2016 r. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w ramach projektu „SIENA dla Organów Antykorupcyjnych (S4ACA)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na lata 2015-2016 w ramach programu ISEC

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-04-29

Data publikacji do 2016-05-16

1. Pełna treść ogłoszenia oa została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  55100000-1, 55120000-7, 55300000-3

Metadane

Data publikacji 29.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry