Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa samochodów osobowych klasy C, D, SUV

dotyczy postępowania nr 9/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł –  Dostawa samochodów osobowych klasy C, D, SUV

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja ow wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-07-27

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  34.11.00.00-1,

Metadane

Data publikacji 27.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry