Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup usług szkoleniowych w zakresie teleinformatyki

dotyczy postępowania nr 11/ZP/CBA/2016/TCz

Tytuł – Zakup usług szkoleniowych w zakresie teleinformatyki

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zadaniach 4,5,7,8

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-07-25

 

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  80533100-0

Metadane

Data publikacji 25.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry