Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych

Postępowanie nr 20/ZP/CBA/2016/KK

Tytuł - Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-08-17

 

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 92600000-7, 92610000-0, 92330000-3.

Metadane

Data publikacji 17.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry