Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej

dotyczy postępowania 19/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł – Dostawa urządzeń do zastosowania w informatyce kryminalistycznej

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-08-23

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30236000-2,

Metadane

Data publikacji 23.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry