Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup energii elektrycznej do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie 48 miesięcy

dot. postępowania nr 16/ZP/CBA/2016/JC

Tytuł –   Zakup energii elektrycznej do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie 48 miesięcy

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-09-01

Data publikacji do 2016-09-30

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  09300000-2,

Metadane

Data publikacji 01.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry