Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Serwis samochodów służbowych CBA na terenie miasta Warszawa

dotyczy postępowania nr 12/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł –  Serwis samochodów służbowych CBA na terenie miasta Warszawa

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-09-12

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  50.11.22.00-5.

Metadane

Data publikacji 12.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry