Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dzierżawa łączy teletrasmisyjnych o przepustowości 20 Mbit/s

Postępowanie nr 24/ZP/CBA/2016/KK

Tytuł - Dzierżawa łączy teletrasmisyjnych o przepustowości 20 Mbit/s

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-09-16

 

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 64214400-3.

Metadane

Data publikacji 16.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry