Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych

dotyczy postępowania nr 23/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł – Dostawa materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-09-12

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30234400-2, 30234100-9, 31730000-2, 32340000-6, 30237400-3, 30237280-5, 30233100-2, 30237250-6, 32342000-2, 32421000-0, 32422000-7, 30237230-0

Metadane

Data publikacji 12.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry