Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup sprzętu teleinformatycznego klasy TEMPEST

sprawa nr 17/ZP/CBA/2016/TCz

Tytuł –  Zakup sprzętu teleinformatycznego klasy TEMPEST

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-09-28

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30213300-8, 30231310-3, 48620000-0, 32342100-3,

Metadane

Data publikacji 28.09.2016
Data modyfikacji 15.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry