Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup drukarek

postępowanie nr 35/ZP/CBA/2016/MT

Tytuł - Zakup drukarek

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-11-29

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30232150-0, 30232110-8.

Metadane

Data publikacji 29.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry