Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych.

dotyczy postępowania nr 9/>PU/2017/EMi

Tytuł –  Dostawa materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  informacja o wyborze oferty w zadaniu nr 1, 3, 4 oraz unieważnieniu zadania nr 2

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-07-10

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30234100-9, 30234500-3, 30234200-0, 30237200-1, 30237280-5, 30237410-6, 30237220-7, 30237460-1

Metadane

Data publikacji 10.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry