Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów, modemów/ routerów i kart SIM

sprawa nr 10/>PU/2017/TCz

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -informacja o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-07-11

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  32260000-3, 32250000-0, 64210000-1

Metadane

Data publikacji 11.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry