Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa sprzętu komputerowego

dotyczy postępowania nr 13/>PU/2017/TCz

Tytuł –  Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-07-28

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30213000-5

Metadane

Data publikacji 28.07.2017
Data modyfikacji 28.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry