Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz ploterów A0

sprawa nr 6/>PU/2017/MT

Tytuł –  Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz ploterów A0

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-07-28

Data publikacji do 2017-08-08

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30121000-3, 30232100-5

Metadane

Data publikacji 28.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry