Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup urządzeń sieciowych.

dotyczy postępowania nr 45/>PU/2017/EMi

Tytuł –  Zakup urządzeń sieciowych.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-09

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  32420000-3

Metadane

Data publikacji 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry