Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach przy ul. Siedleckiej 10 w Bydgoszczy

dotyczy postępowania nr 3/USS/2017/EMi

Tytuł –   Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach przy ul. Siedleckiej 10 w Bydgoszczy

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-09

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  79710000-4,

Metadane

Data publikacji 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry