Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa cyfrowych nośników danych

Postępowanie nr 42/>PU/2017/KK

Tytuł –  Dostawa cyfrowych nośników danych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-09

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30234100-9, 30234500-3.

Metadane

Data publikacji 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry