Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i macierzy dyskowych NAS

sprawa nr 41/>PU/2017/TCz

Tytuł –  Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i macierzy dyskowych NAS

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty - zadanie nr 2

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-15

1. Pełna treść zawiadomienia o wyborze oferty została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30232110-8, 30233100-2

Metadane

Data publikacji 15.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry