Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Serwis samochodów służbowych CBA na terenie miasta Warszawa

dotyczy postępowania nr 19/>PU/2017/EMi

Tytuł –  Serwis samochodów służbowych CBA na terenie miasta Warszawa

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-15

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  50112200-5

Metadane

Data publikacji 15.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry