Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup pojazdów klasy C i D

dotyczy postępowania nr 38/>PU/2017/EMi

Tytuł –  Zakup pojazdów klasy C i D

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-17

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34.11.00.00-1

Metadane

Data publikacji 17.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry