Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

zakup stacji zarządzających

sprawa nr 43/>PU/2017/MT

Tytuł –  Zakup stacji zarządzających

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-21

 

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   30211500-6

Metadane

Data publikacji 21.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry