Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zawarcie umowy ramowej na zakup sprzętu teleinformatycznego

sprawa nr 24/>PU/2017/MT

Tytuł –  Zawarcie umowy ramowej na zakup sprzętu teleinformatycznego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-21

 

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku.

 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30213000-5, 32523000-5

Metadane

Data publikacji 21.11.2017
Data modyfikacji 21.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
Osoba modyfikująca informację:
Julita Choińska
do góry