Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Usługa przeglądu (konserwacji), usuwania awarii (pogotowie serwisowe) i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacji mechanicznej, w tym dostawie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rzecz Zamawiającego w obiektach CBA w Warszawie w Al. Ujazdowskich 9 oraz przy ul. Poleczki 3

Postępowanie nr 23/>PU/2017/KK

Tytuł –  Usługa przeglądu (konserwacji), usuwania awarii (pogotowie serwisowe) i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacji mechanicznej, w tym dostawie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rzecz Zamawiającego w obiektach CBA w Warszawie w Al. Ujazdowskich 9 oraz przy ul. Poleczki 3

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia -  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-27

1. Pełna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 5073000-1

Metadane

Data publikacji 27.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry