Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa oprogramowania dla informatyki śledczej wraz ze szkoleniem specjalistycznym w zakresie użytkowania oprogramowania

dotyczy postępowania nr 47/>PU/2017/EMi

Tytuł –  Dostawa oprogramowania dla informatyki śledczej wraz ze szkoleniem specjalistycznym w zakresie użytkowania oprogramowania

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-29

1. Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  48000000-8, 80510000-2

Metadane

Data publikacji 29.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry