Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup voucherów szkoleniowych uprawniających do dostępu do usług szkoleniowych w zakresie teleinformatyki

sprawa nr 5/USS/2017/TCz

Tytuł – Zakup voucherów szkoleniowych uprawniających do dostępu do usług szkoleniowych w zakresie teleinformatyki

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść zawiadomienia o wyborze oferty została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  80533100-0,

Metadane

Data publikacji 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry