Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zawarcie umowy ramowej na zakup sprzętu teleinformatycznego

sprawa nr 13/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Zawarcie umowy ramowej na zakup sprzętu teleinformatycznego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30213000-5

Metadane

Data publikacji 12.07.2018
Data modyfikacji 12.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry