Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup pojazdów służbowych

dotyczy postępowania nr 29/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Zakup pojazdów służbowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - inormacja o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-07-13

1. Pełna treść pisma  została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34110000-1

Metadane

Data publikacji 13.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry