Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup sprzetu serwerowego

nr sprawy 23/>PU/2018/MT

Tytuł –   Zakup sprzętu serwerowego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-07-23

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2

Metadane

Data publikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry