Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zawarcie umowy ramowej na zakup monitorów klasy TEMPEST

nr sprawy 22/>PU/2018/MT

Tytuł –   Zawarcie umowy ramowej na zakup monitorów klasy TEMPEST

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-07-18

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0

Metadane

Data publikacji 18.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry