Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Serwis samochodów służbowych – miasto Gdańsk

Postępowanie nr 38/>PU/2018/KK

Tytuł –  Serwis samochodów służbowych – miasto Gdańsk

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-09-21

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9)

Metadane

Data publikacji 21.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry