Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwestorskiej dla potrzeb wykonania robót budowlanych w budynku siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego położonym w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 9, polegających na wykonaniu remontu elewacji i wymianie pokrycia dachowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

sprawa nr 47/>PU/2018/TCz

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71000000-8, 71320000-7, 71200000-0, 71248000-8

Metadane

Data publikacji 01.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry