Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Umowa ramowa na zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych

dotyczy postępowania nr 43/>PU/2108/TCz

Tytuł –  Umowa ramowa na zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-17

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30234000-8, 30237200-1, 30237400-3,32342000-2 32420000-3

Metadane

Data publikacji 17.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry