Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup 1 szt. pojazdu specjalnego – bankowóz typu B

dotyczy postępowania nr 57/>PU/2018/EMi

Tytuł –  zakup 1 szt. pojazdu specjalnego – bankowóz typu B

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-18

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34144000-8

Metadane

Data publikacji 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry