Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup amunicji

sprawa nr 66/>PU/2018/MT

Tytuł – Zakup amunicji

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1 i 2 oraz unieważnienie postepowanie zadanie nr 3

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-11-15

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35330000-6

Metadane

Data publikacji 15.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry