Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup 2 szt. pojazdów służbowych

dotyczy postępowania nr 63/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Zakup 2 szt. pojazdów służbowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-11-19

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34144000-8

Metadane

Data publikacji 19.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry