Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup oprogramowania GIS w ramach budowy systemu SIPA

postępowanie nr 65/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Zakup oprogramowania GIS w ramach budowy systemu SIPA

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty, unieważnieniu zadania nr 2

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 48000000-8, 72000000-5

Metadane

Data publikacji 23.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry