Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zorganizowanie i przeprowadzenie zamkniętych dwusemestralnych studiów podyplomowych EMBA dla 30 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

sprawa nr 2/USS/2018/TCz

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  80300000-7

Metadane

Data publikacji 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry