Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Usługa konserwacji oraz napraw Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń w obiektach CBA

3/OBR/2019/KK

Tytuł – Usługa konserwacji oraz napraw Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń w obiektach CBA

Przedmiot zamówienia - Usługi

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 31-07-2019

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50610000-4

Metadane

Data publikacji 31.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry