Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Świadczenie usług pocztowych

postępowanie nr 4/USS/2019/TCz

Tytuł –  Świadczenie usług pocztowych

Rodzaj zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  zawiadomienie o wyborze oferty

Rodzaj zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0

Metadane

Data publikacji 02.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry