Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Dostawa amunicji oraz granatów hukowo-błyskowych

sprawa nr 10/>PU/2020/TCz

Dostawa amunicji oraz granatów hukowo-błyskowych

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35330000-6

Metadane

Data publikacji 20.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry