Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej robót budowlanych dotyczących budynku siedziby Delegatury CBA w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 34/36

dotyczy postępowania nr 15/>PU/2020/EMi

Tytuł –  Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej robót budowlanych dotyczących budynku siedziby Delegatury CBA  w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 34/36

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o unieważnieniu postępowania

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-04-14

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71000000-8, 71200000-0, 71250000-5, 71240000-2, 71220000-6, 71221000-3

Metadane

Data publikacji 14.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry