Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Wybór Licensing Solution Providers (LSP) odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA) do obsługi konta zakupowego 0005331080

postępowanie nr 16/>PU/2020/TCz

Tytuł –  Wybór Licensing Solution Providers (LSP) odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA) do obsługi konta zakupowego 0005331080

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 48000000-8, 72268000-1, 72220000-3

Metadane

Data publikacji 14.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry