Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w okresie do końca 2021 roku

sprawa nr 13/>PU/2020/TCz

Tytuł - Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w okresie do końca 2021 roku

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  informacja o odstąpieniu od zawarcia umowy

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50300000-8

Metadane

Data publikacji 23.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry