Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na przebudowę obiektów siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4

dotyczy postępowania nr 14/>PU/2020/EMi

Tytuł –  Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na przebudowę obiektów siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-05-21

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71000000-8, 71200000-0, 71250000-5, 71240000-2, 71220000-6, 71221000-3.

Metadane

Data publikacji 21.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry