Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa samochodów osobowych klasy C, D, SUV

postępowanie nr 9/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł –  Dostawa samochodów osobowych klasy C, D, SUV

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-06-10

Data publikacji do 2016-07-20

Termin składania ofert 2016-07-20

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  34.11.00.00-1,

Metadane

Data publikacji 10.06.2016
Data modyfikacji 23.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry