Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup sprzętu teleinformatycznego klasy TEMPEST

postępowanie nr 17/ZP/CBA/2016/TCz

Tytuł –  Zakup sprzętu teleinformatycznego klasy TEMPEST

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-07-20

Data publikacji do 2016-08-30

Termin składania ofert 2016-08-30

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30213300-8, 30231310-3, 48620000-0, 32342100-3,

Metadane

Data publikacji 20.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry