Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych

postępowanie nr 23/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł – Dostawa materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-07-26

Data publikacji do 2016-08-22

Termin składania ofert 2016-08-22

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30234400-2, 30234100-9, 31730000-2, 32340000-6, 30237400-3, 30237280-5, 30233100-2, 30237250-6, 32342000-2, 32421000-0, 32422000-7, 30237230-0

Metadane

Data publikacji 26.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry